ตอนที่ ๒๓๘ “กองทุนเวลาเพื่อสังคม”

ตอนที่ ๒๓๘ “กองทุนเวลาเพื่อสังคม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
64
ISBN:
0000000057
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานก่อตั้งกองทุนเวลาเพื่อสังคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสาวบุญญาพร ไชยเดช
เบอร์โทรติดต่อ

086-004-5542 , 02-711-7492

ที่อยู่ 87/110 อาคารเดอร์นทาวน์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 ซอยเอกชัย 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XuMS_ybmc8Q 
https://www.youtube.com/watch?v=tw4UwBcd2Fs

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ