ตอนที่ ๒๓๙ “บ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง”

ตอนที่ ๒๓๙ “บ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
65
ISBN:
0000000058
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายชาติชาย เหลืองเจริญ
เบอร์โทรติดต่อ

086-004-5542 , 02-711-7492

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 087-817 8030
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=BXwF52TXIwA 
https://www.youtube.com/watch?v=hWT8uTSjeVw&list=PLWa9_hFjKUauHl9DqJ9f4Z0k6NNHikMc1&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=K7P52dpZ6oU 
https://www.youtube.com/watch?v=TIJR2R3rigw 
https://www.youtube.com/watch?v=ues2bl39oMk

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ