ตอนที่ ๒๔๑ “ภาคธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน”

ตอนที่ ๒๔๑ “ภาคธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
66
ISBN:
0000000059
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผจก.ส่วนพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม 
นางสาวศิริรักษ์ แก้วมูลสุข จนท.ส่วนพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล คุณศศิธร พิริยกิจ (คุณหนุ่ย)
เบอร์โทรติดต่อ

032-548-269 ,081-565-9784

ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 4, ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77140 Tel
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=YIcZK4gwGak

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ