ตอนที่ ๔๔ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย”

ตอนที่ ๔๔ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
12
ISBN:
0000000007
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสุรพล  มุสิกพันธ์     นางสะอ้าน  สินารักษ์ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง  
นายสุพร  ศรสงวนสกุล นางเพ็ญใจ  ท่าห้อง โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ (วัดทุ่งหวัง) 
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รายงานวิจัย รร.เครือข่ายจังหวัดตรัง, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล 1.นายสุรพล มุสิกพันธ์ (ผู้บริหาร)
2.นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ

089-042-4908 , 097-256-4149

ที่อยู่ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Vjp3RNii4s4 
https://www.youtube.com/watch?v=-B3Q8ri3zmE 
https://www.youtube.com/watch?v=8A6SiI-vq0g 
https://www.youtube.com/watch?v=HtYAPq-o5nI 
https://www.youtube.com/watch?v=akpf-_v7ru0 
https://www.youtube.com/watch?v=5bItlEbdH70 
https://www.youtube.com/watch?v=CutfLryWhUU 
https://www.youtube.com/watch?v=SjywxTplFAw 
https://www.youtube.com/watch?v=0_mckzmsi00

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ