ตอนที่ ๕๐ “เทศบาลธรรมาภิบาลดีเด่น”

ตอนที่ ๕๐ “เทศบาลธรรมาภิบาลดีเด่น”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
14
ISBN:
0000000009
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายประสิทธิ์ จันทกลางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนบ้านกลางใสสะอาด, หนังสืองดงามตามวิถีคุณธรรม น.56,87
รายชื่อบุคคล นางรัตนา ปรีชานุกุล
เบอร์โทรติดต่อ

089-995-5010

ที่อยู่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9YVasKjULN4

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ