ตอนที่ ๕๑ “แบ่งปันความดี ด้วยหัวใจอาสา”

ตอนที่ ๕๑ “แบ่งปันความดี ด้วยหัวใจอาสา”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
ISBN:
0000000010
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสาวณิชารีย์ การุณ
เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850 02-318-3959, 085 563 4555

ที่อยู่ มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=MgfLjEmI2gU&list=PLFRH5YOA1v3FiF2MHgKBx64ftsdQV9MPs

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ