ตอนที่ ๕๗ “ความซื่อตรง เริ่มต้นที่ครอบครัว”

ตอนที่ ๕๗ “ความซื่อตรง เริ่มต้นที่ครอบครัว”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
16
ISBN:
0000000011
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายปัญญา สัตยกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว 

น.ส. สวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว 

น.ส.ศิริพร ภู่สุวรรณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน (น้ำใส ในหนองบัว)
รายชื่อบุคคล นายปัญญา สัตยกาญจน์, นางสาวฐิติวัลคุ์ ภู่สุวรรณ์
เบอร์โทรติดต่อ

081-942-6948, 081-011-3597

ที่อยู่ หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๙๐ 

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=zYsVFpuuAig

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ