ตอนที่ ๖๐ “เสริมสร้างคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาเพื่อพัฒนาความซื่อตรง”

ตอนที่ ๖๐ “เสริมสร้างคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาเพื่อพัฒนาความซื่อตรง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
19
ISBN:
0000000014
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสนิท มณีพราย นายก อบต. แม่ลาด 
นางสาวนาริน คชฤทธิ์ ปลัด อบต. แม่ลาด 
นายธนวัฒน์ พรมมา สารวัตรกำนันตำบลแม่ลาด 
นางสุมาลี ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาชน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอน องค์กรซื่อตรง อบต.บ้านลาด
รายชื่อบุคคล นางสาวนาริน คชฤทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร. ๐-๕๕๐๒-๙๗๓๕ แฟกซ์ ๐-๕๕๐๒-๙๗๓๕ ต่อ ๑๓

ที่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๑
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=aTZ1lE5sKmg

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ