ตอนที่ ๖๓ “การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงใน อบต.สมอแข”

ตอนที่ ๖๓ “การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงใน อบต.สมอแข”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
20
ISBN:
0000000015
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางทองม้วน พันธุรี นายก อบต. สมอแข 
นางอรัญญา เนตรผสม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. สมอแข
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางทองม้วน พันธุรี
เบอร์โทรติดต่อ

0-5598-7100 , 0-5598-7101

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=_i4onWZJm04

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ