ตอนที่ ๖๕ “ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม (Moral Resource Center)”

ตอนที่ ๖๕ “ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม (Moral Resource Center)”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
21
ISBN:
0000000016
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ 
นางจีระนันท์ เชื้อนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายมงคล อัศวธีรากุล
เบอร์โทรติดต่อ

02-246-1551

ที่อยู่ 4095/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 13 ประชาสงเคราะห์
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=X25KSiMccnI
https://www.youtube.com/watch?v=Y8yaXApJJDI

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ