ตอนที่ ๖๘ “สถานศึกษา กับความรับผิดชอบต่อสังคม”

ตอนที่ ๖๘ “สถานศึกษา กับความรับผิดชอบต่อสังคม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
22
ISBN:
0000000017
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทรติดต่อ

042-794-116, 042-417272, 089-843-3223

ที่อยู่ 172 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=AckeQmATVpo

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ