ตอนที่ ๗๐ “ห้องสมุดคุณธรรม ใต้ถุนบ้าน”

ตอนที่ ๗๐ “ห้องสมุดคุณธรรม ใต้ถุนบ้าน”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
26
ISBN:
0000000021
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางเตือนใจ สิทธิบุรี ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างบ้านเกาะทัง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file รวมชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน อ่านเรียน กิน เล่น กับห้องสมุดใต้ถุนบ้าน
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=yXsOKnNlMi4
https://www.youtube.com/watch?v=pbrDHoRCyK4

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ