ตอนที่ ๗๓ “ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม”

ตอนที่ ๗๓ “ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
28
ISBN:
0000000023
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางสาวกนกนุช โตสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมวง นางสารภี สมจิตต์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสารภี สมจิตต์
เบอร์โทรติดต่อ

075-213-639

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองมวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9THxqKrCPms (นาทีที่ 27.05 เป็นต้นไป)

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ