ตอนที่ ๗๗ “ อบต.ดอนแก้ว ต้นแบบความซื่อตรง โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนจัดการตนเองดีเด่น” งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

ตอนที่ ๗๗ “ อบต.ดอนแก้ว ต้นแบบความซื่อตรง โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนจัดการตนเองดีเด่น” งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
29
ISBN:
0000000024
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต. ดอนแก้ว ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต. ดอนแก้ว
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนอบต.ดอนแก้ว, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
เบอร์โทรติดต่อ

081-881-8082

ที่อยู่ ๒๐๐/๒ หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=c4wV6WqvMG0

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ