ตอนที่ ๘๒ “ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

ตอนที่ ๘๒ “ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
30
ISBN:
0000000025
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง พระสรยุทธ ชยปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร,สารคดีดอกไม้บาน ตอน หนึ่งไร่หนึ่งคุณธรรม
รายชื่อบุคคล พระสรยุทธ ชยปญฺโญ
เบอร์โทรติดต่อ

089-926-3877

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=VQsRUg3y9L0

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ