ตอนที่ ๘๙ “ครอบครัวกันตัง สร้างเด็กดีมีวินัย”

ตอนที่ ๘๙ “ครอบครัวกันตัง สร้างเด็กดีมีวินัย”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
32
ISBN:
0000000027
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา นางขวัญยี่หวา แหลมเกาะ นางศศิธร ศรีสุวรรณ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ร.ร.เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง
รายชื่อบุคคล 1. นางยุภา พรเศรษฐ์
2. นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 086-7414241
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 090-0712877
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=SNgP03X1srI

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ