ตอนทื่ ๒๑๐ “ภูมิปัญญาชุมชนคนโคกพุทรา”

ตอนทื่ ๒๑๐ “ภูมิปัญญาชุมชนคนโคกพุทรา”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
57
ISBN:
0000000051
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 
นางประไพ อยู่เจียม ประธาน 
นายจำรัส เปล่งปลั่ง เลขานุการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางประไพ อยู่เจียม
เบอร์โทรติดต่อ

๐๓๕-๘๖๑-๕๐๒

ที่อยู่ ๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ : ๑๔๑๒๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=APrgMPpFb9Y (ไม่มีเสียง)

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ