บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
67
ISBN:
0000000060
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง กรุงเทพฯ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณกันยา เจียรวัฒนกุล
เบอร์โทรติดต่อ

081-565-9202, 084-555-4862

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ