บางมูลนาก

บางมูลนาก

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
24
ISBN:
0000000019
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสมปอง ใจดีเฉย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นายเกษม นวมครุฑ อดีต ผอ.รร. บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน บางมูลนากโมเดล ตอน 1-2
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=mFSDfkz6gys 
https://www.youtube.com/watch?v=jLPSNxakK5k 
https://www.youtube.com/watch?v=6FvREFN5ll8

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ