บ้านควนกุฎ

บ้านควนกุฎ

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
80
ISBN:
0000000071
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

สมศักดิ์ ทองใส ผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ