บ้านนาท่อม

บ้านนาท่อม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
81
ISBN:
0000000072
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง บ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

นายถาวร คงศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลนาท่อม

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ