บ้านหนองกลางดง

บ้านหนองกลางดง

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
71
ISBN:
0000000063
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
เบอร์โทรติดต่อ

081-763-8507

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0FGjmQe2Ddw 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fAabFMr-U 
https://www.youtube.com/watch?v=nbuOjJ6y13M

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ