สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
72
ISBN:
0000000064
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร, file ชุมชนบ้านเลือก
รายชื่อบุคคล นายวิฑูรย์ ศรีเกษม รองประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรติดต่อ

087-048-5640

ที่อยู่ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ราชบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ