คุณธรรมนำการพัฒนา ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม

คุณธรรมนำการพัฒนา ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: พฤศจิกายน 2549
จำนวนหน้า: 24

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ