สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน

สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน

ผู้เขียนหนังสือ:
บัญญัติ ยงย่วน
รหัสหนังสือ:
125
ISBN:
978-616-235-013-9
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: พ.ศ. 2552

 

"การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมง่ายที่สุดต้องเริ่มจากผู้ใหญ่

เป็นผู้นำในการทำให้ดู หากตัวเองทำดีแล้วจะกลาบเป็นตัวอย่าง...

เมื่อทำดีต้องทำดีทั้งในครอบครัว และกับบุคคลรอบข้าง

ที่เราสัมพันธ์ด้วยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย"

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ