เป็นคนดีได้อย่างไร

เป็นคนดีได้อย่างไร

ผู้เขียนหนังสือ:
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รหัสหนังสือ:
93
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: สิงหาคม 2550

 

จะทำให้เด็กและเยาวชนของเรานี้เข้าใจว่า คนดีคืออะไร แล้วก็จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ