ภป ลดถุงไฟป่าโควิดสังคมไทย 1024x500

 

สังคมไทยกำลังได้รับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน สถานประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องปลดพนักงาน และบางส่วนปิดกิจการไป ส่งผลให้จำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้น

จากการแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไตรมาส 3/2564 เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 2.25 และประเด็นสำคัญ คือคดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 โดยคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ซึ่งพบว่าเป็นการกระทำผิดคดีลักทรัพย์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.4 ของคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทั้งหมด  

ปัจจุบัน หากติดตามข่าวสารจะพบข่าวการก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปล้น จี้ ชิงทรัพย์ หรือมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากระบบรายงานสถานการณ์คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม (E-monitoring) เดือนพฤศจิกายน 2564 สะท้อนถึงความถี่ของเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น

  • 9 พฤศจิกายน 2564 หญิงสาวถูกฆ่าและชิงทองที่จังหวัดนครสวรรค์
  • 12 พฤศจิกายน 2564 คนร้ายชิงทรัพย์ภายในธนาคารที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • 13 พฤศจิกายน 2564 คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองคำน้ำหนักกว่า 10 บาท ย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ
  • 19 พฤศจิกายน 2564 โจรบุกเดี่ยวชิงทองที่ตลาดบางแค กรุงเทพฯ
  • 20 พฤศจิกายน 2564 เยาวชน อายุ 17 ปี ชิงทองในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น
  • 23 พฤศจิกายน 2564 โจรบุกเดี่ยวชิงทองกลางห้างสรรพสินค้ากว่า 1 ล้านบาท ที่จังหวัดชัยภูมิ
  • 27 พฤศจิกายน 2564 วัยรุ่น 9 คน ดักปล้นและทำร้ายร่างกาย ที่จังหวัดปทุมธานี

การสอบสวนผู้ต้องหาจากคดีต่างๆ เบื้องต้นพบว่ามีเหตุผลมาจากการว่างงาน ขาดรายได้ มีหนี้สิน และรวมไปถึงการติดหนี้พนันออนไลน์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น และเผยแพร่ในสื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งเป็นเยาวชน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง

แม้ว่าผู้กระทำความผิดคดีอาชญากรรมส่วนใหญ่ถูกจับกุม ดำเนินคดี และถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม แต่คดีอาชญากรรมก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ข้อเสนอไว้ว่าจากคดีอาญาที่เพิ่มมากขึ้น ต้องมีมาตรการป้องกันเหตุที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่อาจเพิ่มความถี่ในการออกตรวจจุดเสี่ยง ตั้งจุดตรวจสกัด

อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าคิดต่อจากข้อเสนอข้างต้น คือนอกจากภาครัฐหรือองค์กรที่มีหน้าที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว จะมีวิธีการลดภัยรายวันเหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้นเหตุและเปิดให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาด้วยกันหรือไม่ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 


เรียบเรียงโดย: ภูริชยา ภูวญาณ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

ที่มา : ระบบรายงานสถานการณ์คุณธรรม (E-monitoring) ศูนย์คุณธรรม

 

 

ค้นหาหนังสือ

แนะนำหนังสือ

คู่มือค่ายครอบครัวพลังบวก

รู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจ ตอน เคล็ดลับการเป็นพี่เลี้ยงคู่ใจ

การศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย

โมเดลและกรณีการศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

การศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)

กระบวนการส่งเสริมและประเมินผลการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในองค์กรนำร่อง

การพัฒนาเครื่องมือและสํารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม 6 ภูมิภาค (กลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี) (รายงานสถานการณ์)

การสำรวจสถานการณ์ต้นทุนชีวืตของเด็กและเยาวชนไทย (อายุ 12-18) ประจำปี 2564

การพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก

การศึกษารูปแบบกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม

แนวทางการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรและชุมชน ฉบับปี 2564

รายงานสกานการณ์คุณธรรม ปี 2564