1380 videos 15905936 views 30700 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • กำลังใจ
 • องค์กรเครือข่ายธุรกิจ คุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

20 ทีมไทขอนแก่น

31.07.2020
34
2
0

19 วีรชิต ศรีมังคลารักษ์

31.07.2020
402
64
3

18 วรวรรณ

31.07.2020
91
27
0

17 อฤณ ชาติศิริ

31.07.2020
11
1
0

16 ศิริวัฒน์ บุญโตนด

31.07.2020
1293
523
7

15 วชิร ไพเราะ

31.07.2020
1362
580
7

14 มนตรี ชูถนอม

31.07.2020
409
72
2

13 ภัคจิรา ธีรพันธุวัฒน์

31.07.2020
22
3
0

12 ผกามาศ นิจนาม

31.07.2020
19
1
0

11 นรุตม์ชัย เรืองญาณ

31.07.2020
72
11
0

10 Rustic Studio

31.07.2020
375
51
1

9 ณัฐภัทร บุญทิพย์

31.07.2020
222
56
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ