1411 videos 16007306 views 31500 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • กำลังใจ
 • องค์กรเครือข่ายธุรกิจ คุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

7 คนง่ายง่ายหรือมักง่าย ทีม โรงเรียนบ้านคอนสา

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
7592
1924
43

3 เดี๋ยว...เสียบ ทีม Nicotine

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
1330
134
8

16 ความดีไม่มีวันหมดอายุ ทีมพิมานทอง ฟิล์ม

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
2788
583
17

14 ส่งต่อความดี ทีม มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี (Continue)

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
484
40
1

10 เคี่ยว ทีม HullyVod Studio

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
542
25
0

13 ทำดี...เริ่มต้นที่ตัวเรา ทีม RSW Production โรงเรียนราชสาส์นวิทยา

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
282
5
1

9 หยิบยื่น ทีม Check Check Film โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
8415
7089
33

8 ยังจะเดี๋ยวอีกไหม ทีม BT-School

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
1737
274
11

1 จะทำต่อไป ทีม Saohong film (โรงเรียนบ้านเสาหงษ์)

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
1496
154
3

20 90 SECONDS ทีม กล้องแก๊ง

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
997
264
1

2 จิตสำนึก ทีม ลูกหมู

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
6259
6693
25

17 ความดี Save โลก ทีม Bearzan Film

12.09.2020
#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม
900
116
5
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ