1630 videos 16675139 views 35700 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • รายการ Hero ต้านโกง : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

ธรรมนูญหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อความสุขของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

06.10.2021
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุนการผลิตโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ยั่งยืน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง จัดการตนเอง ให้เกิดความสมดุล ทั้งในมิติด้านความดี ความสามารถ และความสุข สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 02-6449900 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมธรรมนูญหมู่บ้านและชุมชนเมือง โทร 082 273 4307
167
9
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 20 วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง

28.09.2021
ประเด็น : วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง แขกรับเชิญ : อนันต์ เปี่ยมมนัสธรรม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ฯ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน) ออกอากาศวันที่ : 25 กันยายน 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #สามมิตรมอเตอร์
43
1
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 19 ธุรกิจ...สุขภาพดี มีสุข

28.09.2021
ประเด็น : ธุรกิจ...สุขภาพดี มีสุข แขกรับเชิญ : ประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารฯ บริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศวันที่ : 18 กันยายน 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #อินโดรามา
3
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 18 บริการ...ด้วยใจ

28.09.2021
ประเด็น : บริการ...ด้วยใจ แขกรับเชิญ : ชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริสรีสอร์ท จอมเทียน ออกอากาศวันที่ : 11 กันยายน 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #เซ็นทราบายเซ็นทารา
11
0
0

3 คุณธรรมนำไทย - รางวัลชนะเลิศ

28.09.2021
การประกวดร้องเพลงในโครงการ 3 คุณธรรมนำไทย (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย) ประเภททีม ระดับประถมศึกษา : รางวัลชนะเลิศ #3คุณธรรมนำไทย #ศูนย์คุณธรรม #รางวัลชนะเลิศ
41
1
0

3 คุณธรรมนำไทย - รางวัลรองชนะเลิศ

28.09.2021
การประกวดร้องเพลงในโครงการ 3 คุณธรรมนำไทย (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย) ประเภททีม ระดับประถมศึกษา : รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ขับร้อง : เด็กหญิงศรุตา วานิช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และเด็กหญิงปราณปรียา มโนบาล โรงเรียนประภามนตรี #LISA #리사 #BLACKPINK #블랙핑크 #3คุณธรรมนำไทย #ศูนย์คุณธรรม
87
1
0

นักสืบคุณธรรม l EP10 (RE-RUN)

13.09.2021
รายการ : นักสืบคุณธรรม ดำเนินรายการโดย : นายยงจิรายุ อุปเสน เขากำลังจะมาปรากฏตัวเพื่อสืบหาสิ่งที่หายไปจากสังคม ร่วมสืบค้น สืบหา และสืบสาน "คุณธรรม" ที่ (ซ่อน) อยู่ในทุกสถานการณ์ แล้วพบกัน "นักสืบคุณธรรม" องค์กรรับเชิญ : ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร #นักสืบคุณธรรม #ศูนย์คุณธรรม #คุณธรรม
48
4
0

PODCAST รายการนักสืบคุณธรรม l EP10

12.09.2021
รายการ : นักสืบคุณธรรม ดำเนินรายการโดย : ยงจิรายุ อุปเสน เขากำลังจะมาปรากฏตัวเพื่อสืบหาสิ่งที่หายไปจากสังคม ร่วมสืบค้น สืบหา และสืบสาน "คุณธรรม" ที่ (ซ่อน) อยู่ในทุกสถานการณ์ แล้วพบกัน "นักสืบคุณธรรม" #นักสืบคุณธรรม #ศูนย์คุณธรรม #คุณธรรม
17
0
0

นักสืบคุณธรรม l ช่วง องค์กร(ซ่อน)คุณธรรม EP10

12.09.2021
ช่วงสนทนาในรายการนักสืบคุณธรรม กับองค์กร ชุมชน หรือ หน่วยงานต้นแบบ ที่ใช้คุณธรรมในการขับเคลื่อน ตอนที่ 10 กับ ภาพรวมองค์กร จากแขกรับเชิญใน รายการนักสืบคุณธรรม โครงการที่ 1 (จากแขกรับเชิญทั้ง 9 ตอน) ดำเนินรายการโดย คุณยงจิรายุ อุปเสน
12
2
0

รายการนักสืบคุณธรรม l EP10 (LIVE VERSION)

11.09.2021
รายการนักสืบคุณธรรม กับข้อคิดดีๆ จากทุกเรื่องราวของสังคม ที่สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมในตัวเอง และสร้างคุณธรรมให้กับสังคม รายการนักสืบคุณธรรม ดำเนินรายการโดย ยงจิรายุ อุปเสน เสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ในช่องทางออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม #นักสืบคุณธรรม #MoralInsider #ศูนย์คุณธรรม #LiveStreaming #MoralCenter #MoralTouch #องค์กรซ่อนคุณธรรม #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
41
2
0

นักสืบคุณธรรม l ช่วง องค์กร(ซ่อน)คุณธรรม EP9

06.09.2021
ช่วงสนทนาในรายการนักสืบคุณธรรม กับองค์กร ชุมชน หรือ หน่วยงานต้นแบบ ที่ใช้คุณธรรมในการขับเคลื่อน ตอนที่ 9 กับ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พูดคุยกับ คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ ประธานชุมชนราชทรัพย์ ดำเนินรายการโดย คุณยงจิรายุ อุปเสน
29
1
0

นักสืบคุณธรรม l EP9 (RE-RUN)

05.09.2021
รายการ : นักสืบคุณธรรม ดำเนินรายการโดย : นายยงจิรายุ อุปเสน เขากำลังจะมาปรากฏตัวเพื่อสืบหาสิ่งที่หายไปจากสังคม ร่วมสืบค้น สืบหา และสืบสาน "คุณธรรม" ที่ (ซ่อน) อยู่ในทุกสถานการณ์ แล้วพบกัน "นักสืบคุณธรรม" องค์กรรับเชิญ : ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร #นักสืบคุณธรรม #ศูนย์คุณธรรม #คุณธรรม
24
1
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ