1584 videos 16431770 views 34000 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • รายการ Hero ต้านโกง : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564

20.07.2021
พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย #สมัชชาคุณธรรม #ตลาดนัดคุณธรรม #จังหวัดเชียงราย
23
3
0

อำเภอบ้านนาเดิม

20.07.2021
11
0
0

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง

20.07.2021
1
0
0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.07.2021
4
0
0

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.07.2021
5
0
0

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.07.2021
0
0
0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

20.07.2021
4
1
0

วัดทุ่งเซียด

20.07.2021
0
0
0

วัดควนสุบรรณ

20.07.2021
1
0
0

โรมันคาทอลิก เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี

20.07.2021
1
0
0

โรงแรมวังใต้

20.07.2021
1
0
0

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

20.07.2021
6
0
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ