1924 videos 17145236 views 36700 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • Moral Plus & Moral Play
 • โครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน
 • คลิปกระแสสังคม คุณธรรม ความดี
 • Good Moral Weekly
 • รายการคุณธรรม คุณทำได้ SS3
 • สารคดี ดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • สื่อส่งเสริมคุณธรรม จากจังหวัดคุณธรรมนำร่อง
 • มาตรฐานด้านคุณธรรม
 • ครอบครัวพลังบวก
 • รางวัลคุณธรรมอวอร์ด Moral Awards
 • ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1

จิตอาสา สร้างรอยยิ้ม EP.37 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

30.09.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : จิตอาสา สร้างรอยยิ้ม ผู้ร่วมรายการ : กฤษณะ คำกอง นักแสดงตลก 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
23
0
0

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้าง “คุณธรรมความดี” Moral Plus & Moral Play

26.09.2023
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้าง “คุณธรรมความดี” ในรูปแบบเกมออนไลน์ Moral Plus และ Moral Play สัญจรให้กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฆล ดังนี้ 1. โรงเรียนวิชูทิศ 2. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 3. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 4. โรงเรียนแจ่มจันทร์ 5. โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 6. โรงเรียนวัดกะดาน 7. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
16
0
0

ครู อาจารย์ ภารกิจส่งต่อคุณค่าและความหมายของชีวิต EP.36 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

23.09.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : ครู อาจารย์ ภารกิจส่งต่อคุณค่าและความหมายของชีวิต ผู้ร่วมรายการ : บุญชณัฏฐา สุขเสมอ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
16
0
0

ดอกไม้บานสื่อสารความดี I ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี

20.09.2023
12
0
0

ดอกไม้บานสื่อสารความดี I โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย

20.09.2023
46
1
0

ดอกไม้บานสื่อสารความดี I ทีมคลังสมองภาคประชาชน ตนหลังสวน จังหวัดชุมพร

20.09.2023
4
0
0

ดอกไม้บานสื่อสารความดี I ตลาดนัดความสุขชุมชน จังหวัดราชบุรี

20.09.2023
7
0
0

ดอกไม้บานสื่อสารความดี I คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์คุณธรรม

20.09.2023
70
1
0

ดอกไม้บานสื่อสารความดี I กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางขุด จังหวัดชัยนาท

20.09.2023
11
0
0

บริษัทไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด

20.09.2023
บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ จำกัด เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ เน้นวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการทำธุรกิจระหว่างผลกำไรทางธุรกิจ และผลกำไรทางสังคม มีการสร้างสมดุล หรือแนวทางในการเชื่อมโยง 2 มิติ ได้แก่ สะท้อนแนวคิดในการให้ความสำคัญการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรรม และแนวทางการพัฒนาบริษัทฯ สู่ “องค์กรคุณธรรม” คุณไอลดา มีกระบวนการ หรือขั้นตอนอย่างไร สร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในบริษัทฯ เพื่อเตรียมสู่องค์กรคุณธรรม มีการติดตามประเมินผลให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจนนำไปสู่การเชิดชูเกียรติ
13
1
0

ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

20.09.2023
บ้านโนนกอก ชุมชนเกษตรกรรมที่แฝงอัตลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรมแห่งเส้นสายและลายผ้า สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิม รังสรรค์สู่ผ้าทอบ้านโนนกอกที่ประณีตและงดงาม เบื้องหลังความสวยงามที่อวดโฉมให้คนรู้จักบ้านโนนกอก เกิดจากการเชื่อมโยง ถักทอสายสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชน ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ “พลังบวร” บ้าน - วัด และโรงเรียน มาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง วันนี้ชุมชนบ้านโนนกอก ไม่เพียงได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเท่านั้น ผู้ใหญ่ต้น และชาวบ้านบ้านโนนกอกทุกคน ยังมีหัวใจแห่งการให้และแบ่งปัน พร้อมเปิดโอกาสและถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนบ้านโนนกอก ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อน ๆ ต่างชุมขน ได้สืบสานคุณธรรมตามแนวคิด “ปัญหาที่อยากแก้...ความดีที่อยากทำ”
19
0
0

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

20.09.2023
โรงเรียนเน้นการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยขับเคลื่อนผ่านคุณธรรม 4 ด้าน คือ รัก สุภาพ ซื่อสัตย์ และเมตตา ซึ่งมีแผนและโครงสร้างมายาวนานจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมในโรงเรียนจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการขับเคลื่อน ดังนี้ - อาสาจราจร โดยให้นักเรียนอาสายืนเป็นจราจรหน้าโรงเรียนในตอนเช้า - อาสาแบ่งปัน คือการรวบรวมของต่าง ๆ แล้วแพ็คส่งไปบนดอย - อาสาเล่านิทาน คือ รุ่นพี่เล่านิทานให้กับน้องอนุบาลฟัง (จะมีห้องเล่านิทาน)
50
0
0
Load more...

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ