1525 videos 16090039 views 31600 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม "คุณ ทำ ได้"
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • รายการ Hero ต้านโกง : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้ EP.1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม

01.05.2021
EP.1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรม "คุณ ทำ ได้" ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รายการคุณธรรม "คุณ ทำ ได้" เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา
22
1
0

PODCAST สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างทุนชีวิต

27.04.2021
พบกับ รายการ "DNA คุณธรรม " ครั้งแรก " สร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างทุนชีวิต " โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน ) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ดำเนินรายการโดย คุณสาริณี ถูกจิตร #DNAคุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม #ศูนย์คุณธรรม #ครอบครัวอบอุ่น #รศ.นพ.สุริยเดว #Line : @moralcenter #Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand #Instagram : Moralcenterthailand #Twitter : @moralcenter1 #Website : moralcenter.or.th #YouTube : Moral Channel
19
1
0

Sustainability c Moral

16.04.2021
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการตามรอยพระราชา โดยได้นำคณะผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ร่วมกิจกรรม CEO ทริป “Sustainability c Moral สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชา จากนภาผ่านภูผา สู่มหานที อ่าวคุ้งกระเบน” ณ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษยายน 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและผลักดันสู่การประยุกต์ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร และรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของภาคธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักคิดของปรัชญาความพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมคำสอนของพ่อ การเข้าถึง เข้าใจ และการพัฒนา มุ่งสู่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
40
0
0

ครอบครัวพลังบวก

19.03.2021
เทคนิค 3 คำถาม เป็นเทคนิคสะท้อนคิดที่แม้แต่ชาวบ้าน ชาวดอย ชาวเมือง ก็ล้วนนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดี มี 3 ระดับ ของการฟังคือ #ฟังอย่างเดียว แต่เป็นการฟังอย่างตั้งใจที่เราเรียกว่า Deep Listening #ฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกที่ดีออกมา ที่เราเรียกว่า Metacognition Reflection # ฟังแล้วเหลาความคิด ที่ใช้คำถามปลายเปิด ว่าเราคิดเห็นอย่างไร และเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ที่ทางจิตพฤติกรรมศาสตร เราเรียกว่า Scaffolding technique ฉะนั้น นี่เป็นตัวอย่างที่เราจะพัฒนา #ครอบครัวพลังบวก ได้ทันทีด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี Cr.หมอเดว โฟนอินสัมภาษณ์สดผ่านรายการวิทยุ : บันทึกสถานการณ์ ทาง FM 92.5
39
2
0

วิดีทัศน์ความสำเร็จของโครงการฯ (5 นาที)

22.02.2021
62
0
0

วาไรตี้สี่ภาค (คนดีสี่ภาค) - รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

01.02.2021
รายการ : วาไรตี้สี่ภาค ช่วง : คนดีสี่ภาค ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD สัมภาษณ์ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ผู้เปี่ยมล้นด้วยจิตแห่งการแบ่งปันสู่สังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยมิติพลังบวก
53
1
0

ชุมชนสำเภาร่ม

26.01.2021
ชุมชนสำเภาล่ม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกัน ทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม โดยผู้นำศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ - การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความสงบสุขในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ หรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไป มีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม - คนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ชุมชนสำเภาล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข ผู้นำมีการปรึกษาหารือ พูดคุย ช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานวัฒนธรรมประเพณีของ 3 ศาสนา เช่น งานน้ำชาของศาสนาอิสลาม งานกีฬา (วิ่ง) สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน งานเข้าค่ายของเยาวชน งานปันน้ำใจ เป็นต้น
12
0
0

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

26.01.2021
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญา “ฉลาดและมีคุณธรรม” จุดเด่นของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านคุณธรรมนั้น มุ่งเน้นในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ที่ได้ทำต่อเนื่องมายาวนาน เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ด้วยเชื่อว่า ความมีวินัยนั้นจะสร้างคนสร้างชาติ แม้จะมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบ ทางโรงเรียนก็ได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดได้ จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร สามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนมากกมาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรม สมานฉัน สันติสุข ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในที่สุดสามารถสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีความสุข
514
13
0

สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26.01.2021
สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่ มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ผ่านศูนย์ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด จึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหา และการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
12
0
0

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ ตำบลสวนพริก

26.01.2021
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมี ทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ถือได้ว่าเป็นการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะการใช้หลักคุณธรรมที่สำคัญคือ ความสุจริต นั้นคือ ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ส่งผลให้ชุมชนตำบลสวนพริก เป็นชุมชนที่มีความสุข คนในชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ โดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรม เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้น คนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาการทำเกษตรกรรมก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพอื่น ๆ ก็ได้
17
3
1

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26.01.2021
สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่บริหารจัดการทุนภายในองค์กรด้วยความสุจริต สมาชิกทุกคนเป็นกลุ่มสตรีที่มีจิตอาสาจากทุกอำเภอมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์
9
0
0

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26.01.2021
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุน ร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกงานไหนหนักงานไหนเบา ส่งผลให้สมาชิกในองค์กรมีความสามัคคี เป็นหนึ่งใจเดียวกัน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเสมอมา
19
0
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ