1997 videos 17233452 views 37000 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • โครงการพัฒนาชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืน รุ่นที่ 1 (MLC)
 • Moral Hackathon
 • Thailand Moral Awards
 • วีดีโอส่งเสริมคุณธรรม
 • นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ 4 ภาค
 • Moral Touch & Moral Verse & Moral Plus & Moral Play
 • โครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน
 • คลิปกระแสสังคม คุณธรรม ความดี
 • Good Moral Weekly
 • รายการคุณธรรม คุณทำได้ SS3
 • สารคดี ดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • สื่อส่งเสริมคุณธรรม จากจังหวัดคุณธรรมนำร่อง
 • มาตรฐานด้านคุณธรรม
 • ครอบครัวพลังบวก
 • รางวัลคุณธรรมอวอร์ด Moral Awards
 • ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี

Moral Touch "คุณธรรม สัมผัสได้" #MoralTouch

21.06.2024
Moral Touch ใหม่! มาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ เครือข่ายของศูนย์คุณธรรม สมุดบันทึกความดี ที่ให้คุณสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ กิจกรรมของศูนย์คุณธรรมได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ทั้งนี้ยังรองรับ ios และ Android สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้ง Apple Store และ Play Store โหลดเลย! ดาวน์โหลด Apple Store : https://apps.apple.com/th/app/moral... ดาวน์โหลด Play Store : https://play.google.com/store/apps/... #MoralTouch #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCente... 🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcente...
4
1
0

ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญของศูนย์คุณธรรม - เดือนพฤษภาคม 2567

21.06.2024
8
0
0

“โครงการพัฒนาชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืน” รุ่นที่ 1 (MLC1)

21.06.2024
#โครงการพัฒนาชุมชนผู้นำคุณธรรมวิถียั่งยืน รุ่นที่ 1 (Moral Leaders Community for Sustainable Development Forum 2024: MLC1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 19 มิถุนายน 2567 โดยมีตัวแทนผู้นำจำนวน 32 หน่วยงาน จาก 5 เครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การบรรยายพร้อมทั้งรับความรู้จากวิทยากรชั้นนำและผู้นำความคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมระดับประเทศ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร โดยผู้นำที่เข้าร่วมโครงการยังได้เปิดประสบการณ์จากกิจกรรมดูงานทั้งการเยี่ยมชมบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งบูรณาการและบริหารจัดการองค์กรด้วยคุณธรรม รวมทั้งการเดินทางไปดูงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียนสำคัญเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนบนรากฐานคุณธรรม . ผลลัพธ์ที่ปรากฏเป็น 5 โครงการ ครอบคลุมบริบทปัญหาและกลุ่มประชากรต่าง ๆ ในสังคมไทย ประกอบไปด้วยโครงการ “คุณ-นะ-ทำ-แล้วปังปุริเย่!!” ที่มุ่งตีความคุณธรรมให้ต้องตรงกับจริตของคนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนในระดับนักศึกษา โครงการ “Moral Wisdom Management” เพื่อสนับสนุนให้คุณครูปลูกฝังคุณธรรมไว้ในหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก โครงการ “แล-สำ-แล” เน้นในการส่งเสริมให้เยาวชนในเครือข่ายของการประปานครหลวง ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ โครงการ “เดินกับหมอ” ที่ร่วมมือระหว่างแพทย์อาสาและชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ สร้างสุขภาวะด้วยการเดินให้กับผู้สูงอายุ และโครงการ “คู่ซี้ต่างวัย” มุ่งลดช่องว่างระหว่าง 2 รุ่น (Baby boomer และ Gen Z) ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถทำร่วมกันได้ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอดการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรของศูนย์คุณธรรม เพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป” . . #MLC1 #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCente... 🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcente...
25
4
0

Moral Play “คุณธรรม สนุกได้” #Moralplay

21.06.2024
เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีAR เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 “คุณธรรม สนุกได้” #Moralplay #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 🎥 YouTube : Moral Channel
2
0
0

Moral Plus “คุณธรรม พลังบวก” #moralplus

21.06.2024
Moral Plus+ สัมผัสประสบการณ์คุณธรรม จากเทคโนโลยี VR เสมือนจริง กับการจําลองเกมคุณธรรม 5 ประการ “คุณธรรม พลังบวก” #moralplus #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 🎥 YouTube : Moral Channel
4
0
0

Moral Verse "ทุกพื้นที่มีคุณธรรม" #Moralverse

21.06.2024
คุณธรรมในโลกของดิจิทัล ที่ทุกคนสามารถทำความดีในโลกเสมือนจริง และต่อยอดทำความดีในโลกจริงได้ "ทุกพื้นที่มีคุณธรรม" #Moralverse #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 🎥 YouTube : Moral Channel
7
1
0

จิตอาสาด้วยใจเพื่อสังคม EP.73 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น 3

15.06.2024
รายการ คุณธรรม คุณทำได้ (ซีซั่น 3) ตอน: จิตอาสาด้วยใจเพื่อสังคม ผู้ร่วมรายการ: รศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 🔴 ติดตามรับชม รายการ คุณธรรม คุณทำได้ รับชมสดได้ทาง โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #ศูนย์คุณธรรม #คุณธรรมคุณทำได้ #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา #มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
0
0

ชื่นชมวินมอเตอร์ไซต์ ช่วยโบกรถเปิดทางให้รถพยาบาล #ศูนย์คุณธรรม

13.06.2024
ศูนย์คุณธรรม ขอชื่นชมวินมอเตอร์ไซต์ ช่วยโบกรถเปิดทางให้รถพยาบาล #ร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรมไปกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอบคุณคลิป : TikTok moomymay_day #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 🎥 YouTube : Moral Channel
579
12
0

Moral Hackathon 2024 #ศูนย์คุณธรรม#Moralhackathon2024 #Moralspaces#hackathon

12.06.2024
Moral Hackathon 2024 ขอเชิญคนรุ่นใหม่ร่วมประชันไอเดีย การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 . "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” . ร่วมออกแบบนวัตกรรมที่สนับสนุนแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) 📌ขอเชิญผู้กล้าจากรั้วอุดมศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี และกำลังศึกษาในระดับชั้นระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมแฮกไอเดีย สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม กับโจทย์การแข่งขันสุดท้าทาย 🏆ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 165,000 บาท เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2567 ……………………………………… ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ : https://moralhackathon.com 💌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @moralhackathon Fecebook : Moral Spaces #ศูนย์คุณธรรม #Moralhackathon2024 #Moralspaces #hackathon
23
0
0

Moral Verse 2024 IN ShowCase #moralverse

12.06.2024
Moral Verse คุณธรรมในโลกของดิจิทัลที่ทุกคนสามารถทำความดีในโลกเสมือนจริงและต่อยอดทำความดีในโลกจริงได้ "ทุกพื้นที่มีคุณธรรม" #moralverse #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCente... 🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcente...
11
0
0

เสียงชื่นชมชาวจากชาวต่างชาติ น้ำใจคนไทยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

12.06.2024
เสียงชื่นชมชาวจากชาวต่างชาติ น้ำใจคนไทยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์🌟 ชาวต่างชาติท่านหนึ่งถ่ายภาพความมีน้ำใจของคนไทยบนรถไฟฟ้าพร้อมบอกเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนตัดสินใจอยู่อาศัยในประเทศไทยต่อไป 🇹🇭 ❣️ คลิป : Laigene Garcia #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 🎥 YouTube : Moral Channel
430
13
0

"ต้นแบบคุณธรรมนำชีวิต ครูจิตอาสา" EP.72 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น 3

09.06.2024
รายการ คุณธรรม คุณทำได้ (ซีซั่น 3) ตอน: "ต้นแบบคุณธรรมนำชีวิต ครูจิตอาสา" ผู้ร่วมรายการ: เจษฎา ตั้งมงคลสุข อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 🔴 ติดตามรับชม รายการ คุณธรรม คุณทำได้ รับชมสดได้ทาง โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #ศูนย์คุณธรรม #คุณธรรมคุณทำได้ #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
132
1
0
Load more...

ค้นหาหนังสือ