1885 videos 17022915 views 36500 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • โครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน
 • คลิปกระแสสังคม คุณธรรม ความดี
 • Good Moral Weekly
 • รายการคุณธรรม คุณทำได้ SS3
 • สารคดี ดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • สื่อส่งเสริมคุณธรรม จากจังหวัดคุณธรรมนำร่อง
 • มาตรฐานด้านคุณธรรม
 • ครอบครัวพลังบวก
 • รางวัลคุณธรรมอวอร์ด Moral Awards
 • ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2

สื่อคุณธรรมนำสันติสุข EP.20 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

27.05.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : สื่อคุณธรรมนำสันติสุข ผู้ร่วมรายการ : ประวีณ ประพฤติชอบ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน จ.อุดรธานี 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
78
0
0

ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญของศูนย์คุณธรรม - เดือนเมษายน 2566

26.05.2023
35
1
0

รถตะกร้าปันสุข EP.19 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

20.05.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : รถตะกร้าปันสุข ผู้ร่วมรายการ : นายกรีฑา อ่อนลำยอง เจ้าของเพจ รถตะกร้าปันสุข 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
193
0
0

คุณธรรมในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี EP.18 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

13.05.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : คุณธรรมในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ผู้ร่วมรายการ : นายชัชชัย ชูชิด คุณครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
147
2
0

องค์กรต้นแบบธุรกิจคุณธรรม EP.17 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

09.05.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : องค์กรต้นแบบธุรกิจคุณธรรม ผู้ร่วมรายการ : กรกนก โกสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและกฎหมาย 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
41
0
0

รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565

01.05.2023
ประชาสัมพันธ์ "รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565" ประเภทสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร
16973
5
0

ปัจฉิมบท นิเวศคุณธรรมใหม่

01.05.2023
“คุณธรรม สัมผัสได้ จับต้องได้ วัดได้ กินได้” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี (มีนาคม 2566) ความร่วมมือ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
52
3
0

ครอบครัวพลังบวก

29.04.2023
“คุณธรรม สัมผัสได้ จับต้องได้ วัดได้ กินได้” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี (มีนาคม 2566) ความร่วมมือ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
118
3
0

ต้นแบบของคุณธรรม

29.04.2023
“คุณธรรม สัมผัสได้ จับต้องได้ วัดได้ กินได้” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี (มีนาคม 2566) ความร่วมมือ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
60
2
0

ตัวอย่างของการมีคุณธรรม

29.04.2023
“คุณธรรม สัมผัสได้ จับต้องได้ วัดได้ กินได้” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี (มีนาคม 2566) ความร่วมมือ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
58
1
0

ปฐมบทความรู้เพื่อคุณธรรม

29.04.2023
“คุณธรรม สัมผัสได้ จับต้องได้ วัดได้ กินได้” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ ให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี (มีนาคม 2566) ความร่วมมือ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
78
1
0

วิทยาลัยคุณธรรม EP.16 | คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3

29.04.2023
คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : วิทยาลัยคุณธรรม ผู้ร่วมรายการ : ดร.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี 📌 ติดตามรับชมรายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ทุก เสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ทีวีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม
33
0
0
Load more...

ค้นหาหนังสือ