1672 videos 16780718 views 36200 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม
 • ครอบครัวพลังบวก
 • สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด
 • ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

รายการนักสืบคุณธรรม (ปีที่ 2) EP11 : คุณธรรมในครอบครัว ตอน เราจะลูกให้มากกว่าครอบครัวใหม่ได้หรือยัง?

15.01.2022
จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เกิดขึ้นจากการมีครอบครัวใหม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง ที่ตกเป็นข่าวใหญ่อยู่บ่อยครั้ง ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า เราขาดคุณธรรมกันขนาดนี้แล้วจริงๆหรือ? ไม่รวมทั้งความรุนแรงในครอบครัว จากพ่อจริง แม่จริง และลูกจริง ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะอีกมาก วันนี้ รายการ #นักสืบคุณธรรม ปีที่ 2 เราจะกับมา สืบค้นและสืบหา #คุณธรรมในครอบครัวที่หายไป และเราจะถอบทเรียน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกและการขับเคลื่อน ของศูนย์คุณธรรมและเครือข่าย ร่วมกัน
28
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I SS2 ตอนที่ 2 หัวใจ...ของผู้ให้

08.01.2022
ประเด็น : หัวใจ...ของผู้ให้ แขกรับเชิญ : สุวรรณฉัตร พรหมชาติ ออกอากาศวันที่ : 8 มกราคม 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา
24
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I SS2 ตอนที่ 1 การขับเคลื่อนคุณธรรม แบบ Honey Bee Model

08.01.2022
ประเด็น : การขับเคลื่อนคุณธรรม แบบ Honey Bee Model แขกรับเชิญ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ออกอากาศวันที่ : 1 มกราคม 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา
22
2
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 33 การขับเคลื่อน...องค์กรคุณธรรม

08.01.2022
ประเด็น : การขับเคลื่อน...องค์กรคุณธรรม แขกรับเชิญ : พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา และอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ ออกอากาศวันที่ : 25 ธันวาคม 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา
9
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 32 หนองแวง...โมเดล

08.01.2022
ประเด็น : หนองแวง...โมเดล แขกรับเชิญ : ว่าที่ร้อยตรี อัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร ออกอากาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #หนองแวงวิทยาคม
5
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 31 ศาสนา...ที่พึ่งของสังคมร่วมสมัย

08.01.2022
ประเด็น : ศาสนา...ที่พึ่งของสังคมร่วมสมัย แขกรับเชิญ : มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการและเลขานุการ สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ออกอากาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #สถาบันวะสะฏียะฮ์
15
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 30 ต้นกล้า...พระหฤทัยคอนแวนต์

08.01.2022
ประเด็น : ต้นกล้า...พระหฤทัยคอนแวนต์ แขกรับเชิญ : เลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ออกอากาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #พระหฤทัยคอนแวนต์
11
0
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 29 องค์กร...คนดี

08.01.2022
ประเด็น : องค์กร...คนดี แขกรับเชิญ : บุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #ไลอ้อน
13
0
0

Honey Bee Model

20.12.2021
89
4
0

ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กรณีเครือข่ายศาสนา

02.12.2021
#ศูนย์คุณธรรม #อุดรธานี #เครือข่ายศาสนา
83
1
0

ครอบครัวพลังบวก Live EP.1 - สิทธิของเด็ก ที่พ่อแม่ในยุคปัจจุบันควรรู้

26.11.2021
งานเสวนาครอบครัวพลังบวก Live EP.1 "สิทธิของเด็ก ที่พ่อแม่ในยุคปัจจุบันควรรู้" วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 - 21.00 น. #ศูนย์คุณธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม #ครอบครัวพลังบวก #ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
65
3
0

คุณธรรม คุณ ทำ ได้ I ตอนที่ 28 สื่อ...สร้างสรรค์

24.11.2021
ประเด็น : สื่อ...สร้างสรรค์ แขกรับเชิญ : ธีรภัทร เอื้ออารีวรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญ เคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด ออกอากาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #เคเบิลทีวี
60
0
0
Load more...

ค้นหาหนังสือ