สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการฯคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการฯคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

MBQ66010e1

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

 
เจ้าของผลงาน : คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 
ปีที่ผลิต : 2566
 
รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)
 
คำสำคัญ : แผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 
ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย
 
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป
ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB66010
 

ค้นหาหนังสือ