องค์ความรู้ มององค์กรผ่าน BOMC เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

องค์ความรู้ มององค์กรผ่าน BOMC เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

MBQ66020

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2566

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : BOMC, องค์กรส่งเสริมคุณธรรม, องค์กรคุณธรรม, กระบวนการรับรองมาตรฐาน, มาตรฐานองค์กร

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB66021

องค์ความรู้ “มององค์กรผ่าน BOMC เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมกระบวนการรับรององค์กร ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจองค์กร โดยนำเสนอเนื้อหาใน 3 ประเด็น คือ 

1) BOMC MODEL 
2) องค์กร 4 คุณธรรม 5 สี” ตามแนวคิด “องค์กรมีชีวิต” 
3) เครื่องมือทำความ เข้าใจปัจเจกเพื่อนำไปพัฒนาองค์ก
 

ค้นหาหนังสือ